Detaylı Sorgu

1) GÖNDERENİN MÜŞTERİ KODU - REFERANS NUMARASI VEYA FATURA / iRSALIYE NUMARASINA GÖRE

  • Gönderen siz iseniz, UPS Paket Servis'inin size vermiş oldugu Müşteri Kodu ile beraber sizin vermiş oldugunuz Referans ya da Fatura/İrsaliye numaranızı
  • Alıcı iseniz, gönderiyi yapanın Müşteri Kodu ile Referans ya da Fatura/İrsaliye numarasını yazarak paketlerinizi takip edebilirsiniz.
Gönderen Kodu :
Gönderen Referans veya Fatura / İrsaliye No :
Başlangıç Tarihi :
v
Bitiş Tarihi :
v

2) ALICI MÜŞTERİ KODU - REFERANS NUMARASI VEYA FATURA / İRSALİYE NUMARASINA GÖRE

  • Alıcı siz iseniz, UPS Paket Servis'inin size vermiş oldugu Müşteri Kodu ile beraber sizin vermiş oldugunuz Referans ya da Fatura/Irsaliye numaranızı
  • Gönderen iseniz, AlIcI Müşteri Kodu ile Referans ya da Fatura/Irsaliye numarasInI yazarak paketlerinizi takip edebilirsiniz.
AlIcI Kodu :
AlIcI Referans veya Fatura / İrsaliye No :
BaşlangIç Tarihi :
v
Bitiş Tarihi :
v

3) IHRACAT PAKET AĞIRLIK BİLGİSİ

Waybill :